Constructieve details

Radiaal gedeeldradiaal gedeeld

Centrifugaalpompen bestaan uit een groot aantal onderdelen. De deelvlakken van de hoofdonderdelen staan meestal loodrecht op de pompas en dat noemen we radiaal gedeeld.

 

Horizontaal gedeeldhorizontaal gedeeld

Soms worden ook horizontaal gedeelde pompen gevraagd. Bij deze pompen kan het inwendige van de pomp geïnspecteerd worden door de bovenhelft van het pomphuis te verwijderen. Een nadeel van deze constructie is een hogere kostprijs.

 

Pomphuis

Een van de functies van het pomphuis is om de snelheidsenergie die de waaier aan de vloeistof heeft gegeven om te zetten in opvoerhoogte. Dit hebben we al omschreven bij de werking van een centrifugaalpomp, zie ”Werkingsprincipe van de centrifugaalpomp” bij de inleiding van ”Centrifugaalpompen”. Het pomphuis heeft een persflens waaraan de persleiding bevestigd wordt en in veel gevallen ook een zuigflens. Bij sommige constructies is er een los zuigdeksel. Tevens is er een aansluiting voor het asafdichtingsdeksel en/of de lagerbok. In veel gevallen heeft het pomphuis tevens een voet om de hele pomp te ondersteunen. Er zijn meerdere pomphuisvormen:

Slakkenhuis

De doorlaat van het huiswordt in de richting van de persstomp steeds groter om de stroomsnelheid van de vloeistof geleidelijk te verlagen en om te zettenin opvoerhoogte. Dit ondanks het feit de waaier langs de hele omtrek steeds meer water in het huis brengt. Het gedeelte waar de omtrek van de waaier het dichtst lang het pomphuis draait noemt men de tong. Aan een zijde van de tong is de doorlaat van de slak het kleinst en aan de andere zijde wordt de vloeistof naar de persstomp gevoerd.

 

tangentiaal

Het tangentiale slakkenhuis van figuur 83 heeft als nadeel dat lucht zich in de bovenhelft kan verzamelen. Daarom is er een vul en ontluchtingsopening nodig. Dit huis kan, omdat het geen voet heeft, ook verdraaid worden voor een zijdelingse persaansluiting.

 

 

radiaal

Bij het radiale slakkenhuis van figuur 84 zit de persstomp recht boven het hartvan het pomphuis. Omdat het huis ook een voet heeft kan het beter verticale leidingkrachten opnemen. Bij deze vorm zal er nauwelijks lucht in het huis achterblijven.

 

 

 

Bij het centrische pomphuis van figuur 85 is de doorlaat centrischvan het huis overal even groot. Omdat het huis zelf-ontluchtend is, is het geschikt voor gashoudende vloeistoffen. In veel gevallen wordt het gebruikt in combinatie met een één kanaalwaaier of met een leiwiel.